finestral

Reflexions i documents

Friday, March 28, 2008

EXPERIMENTS AMB CARN DE NENA

El senyor jutge que aplicant l'article 181 del Codi Penal va condemnar Santiago del Valle per abusos sexuals sobre una menor va voler fer un experiment de regeneració de delinqüents, i el va deixar en llibertat per veure si recauria o no recauria. L'experiment, ai las, va fracassar: Santiago del Valle va recaure, i aquesta vegada amb violència i assassinat. La gitaneta María Luz Cortés ha pagat de cos el fracàs de l'experiment judicial. María Luz ha estat víctima no només d'un criminal degenerat, sinó d'una pseudo-justícia que, obnubilada per fantasmagories d'un humanitarisme sense base ètica es dedica a vetllar pels delinqüents amb absolut menyspreu de les víctimes. Quan, al segle XVIII el jurista milanès Beccaria (Del delitti e delle pene) va promoure la reforma de les lleis penals no va proposar de cap de les maneres la indulgència amb els criminals ni la supressió de les presons. Tot és compatible: la regeneració del delinqüent i la seguretat de la població, sobretot de la part més dèbil. Aquesta mena de criminals només han de tornar al carrer quan existeixin garanties absolutes de la seva regeneració. Les experimentacions, en aquest camp, són iniqües. Quina serà la pròxima víctima del proper experiment de la justícia penal espanyola?

Tuesday, March 25, 2008

2014

La futurologia està de moda. Dates per l'exhauriment de les reserves petrolíferes, per la saturació de l'atmòsfera, per l'esclatament de la Xina comunista, per la propera guerra al Pròxim Orient, per l'esgotament de les reserves de la Seguretat Social…. La humanitat mira, amb més angoixa que esperança, cap al futur. Aquí també, però sense angoixa. 2014: el tercer centenari d'un Onze de setembre (som l'únic país que celebra la seva derrota). Els nostres polítics projecten sobre el futur del país la seva mirada romàntica, històrica, literària… La data pel gran capgirament és la que hauria escollit un adolescent somniador. Cal fer-se'n càrrec: els grans afers no estan a les mans dels administradors d'aquesta regió autonòmica, només els petits. I s'han adaptat. No els deixen guisar a la cuina, i aleshores juguen a fireta. Els han dit que tenien un parlament, i s'ho han cregut, quan el que de fet gestionen no és res més que una mala descentralització. 2014: encara gràcies si el TGV arriba a Perpinyà.

Wednesday, March 19, 2008

LA DONA ALS LLIBRES SAGRATS

M'han demanat textos bíblics i alcorànics sobre la inferioritat de la dona. N'he espigolat una primera remesa. Si cal n'oferiré més; no en falten, vatuadéu.
ALCORÀ. "Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero los hombres están un grado por encima de ellas" (Sura 2, aleya 228).
"Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas en el lecho, pegadles" (Sura 3, aleya 34).
(Traducció castellana de Julio Cortés; no tinc l'Alcorà en català, per això poso tots els textos en castellà).
BIBLIA HEBREA. "De la mujer proviene el principio del pecado, y por su causa morimos todos" (Eclesiástico 25,23).
"Más vale la malicia de un hombre que la bondad de una mujer" (Eclesiástico 42,14).
"Más amarga que la muerte, la mujer; es una trampa, y su corazón una red" (Eclesiastés 7,26).
NUEVO TESTAMENTO.
"La mujer que escuche la enseñanza , quieta y con docilidad. A la mujer no le consiento enseñar ni imponerse a los hombres; le corresponde estar quieta, porque Dios formó primero a Adán, y luego a Eva. Además a Adán no lo engañaron, fue la mujer quien se dejó engañar y cometió el pecado; pero llegará a salvarse por la maternidad con tal que persevere con fe, amor y una vida santa y modesta" (I Timoteo 2,11-15).
"El hombre no debe cubrirse, siendo como es imagen y reflejo de Dios; la mujer, en cambio, es reflejo del hombre. Porque no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre; ni tampoco fue creado el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por eso la mujer debe llevar en la cabeza una señal de sujeción, por los ángeles. Solo que en cristiano ni hay mujer sin el hombre, ni hombre sin la mujer, pues lo mismo que la mujer salió del hombre, también el hombre nace por la mujer, y todo viene de Dios" (I Corintios 11,3-12).
No som prou precisos, doncs, quan blasmem només l'islam per la seva actitud respecte a la dona. Hem de fer un sol paquet amb tots els llibres sagrats i consignar-los, en aquest aspecte, a les golfes de la història. L'enfrontament és: Occident modern versus llibres sagrats.

Monday, March 03, 2008

SUÏCIDIS PER DELEGACIÓ

IMPROMPTU. Els yihadistes que s'entretenen a llençar míssils casolans des del barris habitats de Gaza no es suïciden només ells mateixos sinó que suïciden per delegació tota la població d'aquell territori sis mil anys desgraciat. Les úniques víctimes innocents en són, com sempre, els infants. David no s'entretenia a tirar pedretes a Goliat. S'ho va ben pensar, i tot d'una prengué la fona i li amollà un còdol en mig dels ulls que el va deixar aterrat.
Ho repeteixo: les batusses dels arboradors de llibres sagrats em passen per alt. Si no fos pels infants…