finestral

Reflexions i documents

Friday, February 29, 2008

CONTRA ELS DRETS HUMANS

El diari Le Monde del 28 de gener de 2008 publica un article titulat "L'ONU contre les droits de l'homme. Les démocraties doivent résister à l'offensive idéologique conjointe des pays musulmans et dictatoriaux", signat per un col.lectiu entre els qui hi ha Elisabeth Badinter. Alain Finkielkraut, Patrick Kessel, Elie Wiessel i molts d'altres.
Podeu llegir la crida a www.licra.org, i signar-la a:.
Aquest escrit em suggereix algunes consideracions.
1. La Declaració de 1948 va ser feta per unes Nacions Unides dominades encara pels països colonialistes. Els actuals països descolonitzats hi veuen, amb una certa raó, una imposició de les idees d'Occident a un món que pràcticament no tenia paraula.
2. Els principis més rebutjats pels no-occidentals són la llibertat d'expressió (i especialment la crítica de les religions) i la igualtat de drets d'homes i dones.
3. Els occidentals mai no renunciarem a aquests dos principis: ni a sostenir-los ni a considerar-los universals.
4. Ateses aquestes posicions tan divergents, el diàleg d'Occident amb altres cultures, i particularment amb la musulmana, esdevé ardu i irreal.
5. La dificultat d'un vertader diàleg no ha de fer minvar els contactes entre les diferents cultures, ben al contrari. Ateses les profundes irreductibilitats, que podrien generar greus conflictes, cal multiplicar les iniciatives encaminades al mutu coneixement, privilegiant els àmbits no conflictius (art, ciència, literatura, turisme, educació, moda…).
6. De moment practiquem la coexistència, tot treballant per la convivència.
POSTIL.LA Arran dels Jocs Olímpics de Xina en veurem de tots colors.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home