finestral

Reflexions i documents

Tuesday, December 11, 2007

MUTILACIONS INFANTILS

Al món es perpetren tres clases de mutilacions sobre víctimes infantils:
1. Excissió del clítoris. Es practica sobre les nenes abans de l'adolescéncia (Àfrica negra, musulmans, coptes d'Egipte).
2. Circumcissió. Es practica generalment a nadons (musulmans, jueus, coptes d'Egipte).
3. Perforació del lòbul de les orelles. Es practica sobre les nenes a tot el món, inclòs l'Occident autodenominat civilitzat.
Aquestes intervencions agressives presenten diversa gravetat. L'excissió és una vertadera mutilació irreversible de la persona física i moral de la noia; les societats avançades la consideren un acte criminal.
La circumcissió ha estat i és objecte de moltes discusions científiques i ètiques, gairebé sempre orientades ideológicament. Certament, es tracta d'una mutilació irreversible executada sobre un individu no consentidor, a vegades amb motivacions religioses. Amb tot, els seus perjudicis no són tan obvis com en el cas de l'excissió.
La perforació del lòbul és una romanalla de primitivisme neolític persistent a les societats desenvolupades. La víctima, sempre femenina, és no consentidora. L'unic perjudici és moral: la persona exhibirà de per vida el signe d'una pràctica bàrbara destinada a augmentar el seu preu en el mercat matrimonial.
Les ordenacions jurídiques dels països avançats haurien de contenir providències en relació amb aquestes agressions a individus indefensos.
Respecte a l'excissió, les societats occidentals ja han reaccionat com calia i l'han declarada un crim susceptible de penes de presó. Caldria afegir el dret de tota noia, a qualsevol edat, d'exigir responsabilitats als causants de la seva mutilació, amb opció a compensacions económiques establertes per la llei.
La circumcissió hauria d'estar autoritzada exclusivament per motius mèdics (fimosi…). En tot altre cas ha de ser considerada una mutilació exercida sobre un individu indefens i, en conseqüència, subjecta a responsabilitat penal. Tot individu indegudament circumcidat a la infància té dret a exigir responsabiliats als inductors i a demanar compensació económica.
Tota noia, a qualsevol edat, té dret d'exigir l'eliminació de la perforació de les seves orelles mitjançant cirurgia estètica, o a percebre una compensació econòmica. L'operació perforadora es podrá realitzar només en centres autoritzats, i els pares hauran de signar un document en el qual es comprometen a procurar l'operació restauradora o al pagament d'una compensació.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Estimado Josep, me temo que la tercera práctica no es comparable... simplemente.

10:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

Apreciado Josep, en el tercer supuesto usted multíplica con suma ingravidez los entes sin ningún tipo de necesidad. Simplifiquemos, monsieur, simplifiquemos. Ona

5:34 AM  

Post a Comment

<< Home