finestral

Reflexions i documents

Friday, February 20, 2009

EL BARQUER DELS DÉUS. 6

EL TEMPLE ENDERROCAT

Tot just clarejava. L'aire era tebi en aquella matinada del dia 10 del mes de Tout, el setembre dels romans, de l'any 451, en plena inundació. Els veïns de la vila d'Ankirònpolis, els uns amb brusa, els altres embolcallats amb els seus mantells de llana assarjada, havien sortit a les portes de les cases desvetllats pel trepig de molts peus calçats sobre les llambordes del carrer. El vial pujava de les terres de la ribera i menava de dret al desert, que començava a menys d'un estadi de la vila. La gent es fregava els ulls, mig de son mig encuriosida de veure passar aquell seguici de monjos vestits de negre, capcots i silenciosos. Al davant caminava un escamot d'homes joves, cepats, de cabells llargs i amb hàbit curt sobre genoll; duien entravessades sobre el pit cordes d'estam, i de la cintura els penjaven enfilalls d'eines que dringaven en entrexocar-se.
- Els enderrocadors!- murmuraren els vilatans.
Eren, efectivament, una brigada de monjos del monestir de Sant Samuel especialitzats en les arts de l'enderrocament de temples antics. El cenobi de Sant Samuel, sota l'impuls del reformador abba Senuti, havia creat una secció dedicada a la tècnica de la demolició de temples faraònics. La tasca no era gens senzilla. Els cristians que s'hi havien volgut posar pel seu compte havien pogut constatar l'extraordinària robustesa dels monuments de l'antic Egipte. Els murs i les columnes eren vertaderes muntanyes de pedra que resistien l'assalt menat amb els estris ordinaris de la construcció. Calgué fer recurs als procediments de la poliarcètica, o arts del setge. Els estaments militars locals, però, refusaven prestar les escasses màquines de guerra estacionades a la Vall del Nil, perquè no eren gens partidaris de la destrucció d'edificis sense significació estratègica. Els fanàtics cristians s'havien hagut d'espavilar pel seu compte, i d'ací havia sortit la piadosa iniciativa de Senuti i dels seus monjos, decidits a estendre el regne de Déu a martellades. Hi havien assolit tanta traça que sovint eren cridats des de tot Egipte, inclòs el Delta, per procedir a l'enderrocament de monuments religiosos antics particularment resistents. Foren ells els qui dirigiren l'aspecte tècnic de la destrucció del Serapeum d' Alexandria l'any 391, aquesta vegada amb l'ajut de les tropes imperials; la situació de l'edifici al centre de la ciutat no permetia l'ús del foc, de manera que calgué procedir pacientment amb cordes, falques i ariets. És així com, des de feia dues generacions, els monjos senutians dels monestirs de l'Alt Nil eren coneguts arreu com "els enderrocadors".
Encapçalava el grup davanter un pallard de barba tofuda i esguard feréstec, amb l'hàbit arromangat i lligat a la cintura amb un sogall; duia penjat al coll el torçal amb nusos dels arquitectes.
- El germà Butros!- exclamava la gent.
El germà Butros era notori a tota la província per la seva intransigència amb qualsevol manifestació de la religiositat antiga. Duia sempre penjats a la cintura una escarpa i un martell i empunyava un bordó d'aspecte inofensiu que tothom sabia, però, que tenia una ànima de ferro. Arreu on anava es feia mostrar els panys de paret amb inscripcions o pintures jeroglífiques i les repicava fins a deixar-les completament llises. Entrava en el edificis públics, escoles, mercats, magatzems, hostals..., i destrossava amb el seu bastó-mall les imatges i les insígnies que mostraven alguna representació de la cultura egípcia antiga. En una ocasió tingué un conflicte amb el magistrat de Tebtunis perquè havia malmès el cartutx que contenia el nom de l'emperador regnant que els ciutadans havien fet inscriure en jeroglífic al frontispici del mercat de gra recentment restaurat. La gent li tenia por, i quan el veien venir, sovint acompanyat dels seus aprenents d'àngel assolador, es tancaven a casa seva i els engegaven els gossos.
Els monjos no eren gaire ben vistos per la població egípcia rural, i els enderrocadors encara menys. El cristianisme era d'implantació relativament recent a la vall del Nil fora de les ciutats. El Delta havia estat evangelitzat més aviat. A Ankirònpolis quedaven encara adoradors dels déus, homes i dones vells que havien estat instruïts en la religió antiga i no s'havien volgut batejar. La major part de la població era cristiana, encara que tots tenien o havien tingut pares o avis devots de les antigues divinitats. D'altra banda, la religiositat popular, tant a l'època cristiana com a l'època dels cultes ancestrals, estava amarada de creences i pràctiques màgiques, molt lligades amb les tradicions de l'antic Egipte. A molts pobles no hi havia clergues, però sempre hi havia mags i magues, que havien introduït en les seves fórmules elements cristians. A la gent dels pobles no els agradava que els monjos destruïssin els temples faraònics. Com a cristians acceptaven que se'n foragitessin els sacerdots i que fossin tancats, però alhora els veien com a relíquies de la glòria de l'antic Egipte, quan a la Terra Negra no hi havia dominadors estrangers que parlaven llengües bàrbares i recaptaven impostos.
Els veïns d'Ankirònpolis esguardaven en silenci el llarg seguici d'homes vestits de negre. Ningú no deia res i, al capdevall, totes les portes es tancaren i els monjos es trobaren travessant una vila deserta. Ningú no els hauria ofert ni un vas d'aigua.
Al darrere dels cenobites pujava una corrua de carretes tirades per parelles de bous; el sotracs de les rodes sobre els còdols mal emmetxats omplia el carrer d'una fressa estamordidora. La primera carreta anava carregada de taulons i troncs de fusta de diferents llargades i de tascons. La segona duia, curosament estibats, rodets de malletes i sogues de totes mides. La tercera transportava caixes d'eines que dringaven sorollosament a cada sotrac. La quarta carretejava una feixuga biga d'ariet, el cap de moltó del qual sobresortia pel darrere; la resta de la caixa estava plena de buscalls de pi i de sicòmor . La cinquena anava carregada de bocois de nafta de Judea i de feixos de llenya i d'estopa. El darrer vehicle era una tartana tirada per una mula; a la seva caixa s'hi veien amuntegats cistells amb recapte per uns quants dies i odres plens. Els bovers i els mossos que menaven els bous no eren monjos, llevat del que duia la mula. Alguns eren coneguts dels veïns del carrer i els saludaven sense aturar-se, com si s'avergonyissin d'anar amb aquella companyia.
Més enllà de l'empriu de la vila, en direcció al desert, el camí de carro esdevenia una carrerada i més enllà encara un simple camí de bast; feia molts anys que havia desaparegut l'ample vial que arribava fins al peu de l'escalinata del temple d'Hathor. Les llambordes de l'antiga via sacra havien estat arrencades i utilitzades per empedrar els carrers de la vila. Els monjos, però, ho tenien ja previst. Sense torbar-se, tregueren de les carretes aixades, pics i pales i es posaren a refer el camí tot just perquè poguessin passar-hi les carretes. Amb tot això l'avanç fou molt lent, i quan el regiment d'enderrocadors arribà al temple, en ple desert, el sol lluïa abrusador en un cel sense núvols. Reposaren, begueren aigua i començaren de descarregar les carretes, arrenglerant els materials als primers esglaons de l'escalinata en un ordre perfecte. Els bous foren desenganxats, però no desjunyits.
Quan la gernació monacal arribà a les portes del temple, el germà Butros i els seus assistents ja feia estona que recorrien l'edifici per escatir la tècnica i els passos de l'enderrocament.
El temple d'Hathor d'Ankirònpolis tenia l'estructura clàssica dels temples faraònics refets a l'època ptolemaica, i estava perfectament conservat. Havia estat construït amb pedra granítica i gres i, malgrat haver estat abandonat durant més d'un segle, la seva estructura edilícia s'havia mantingut incòlume. Els elements decoratius havien estat destrossats i rocolats, llevat dels de les parts més altes i inaccessibles, en les quals es distingien encara inscripcions i pintures. La decadència del culte s'havia iniciat ja abans de l'època cristiana. Per espai de cent anys, els rituals s'hi havien celebrat només escadusserament, quan els sacerdots d'altres temples hi acudien convocats pels devots de la vila. Després el temple fou clausurat, i per tal com quedava fora mà, no fou ni tan sols aprofitat com a pedrera o marbrera. Tot d'una, als monjos del monestir de Sant Samuel se'ls havia acudit que aquella immensa fàbrica havia esdevingut un catau de dimonis del desert, i havien exigit al governador permís per procedir a la seva demolició.
Després d'un estudi acurat dels topants, els capatassos decidiren utilitzar quatre procediments per a l'enderrocament: foc, tascons, estrebades i ariet.
Una brigada amuntegà llenya i nafta als quatre angles de la nau del santuari interior, que no tenia cap més obertura que la porta.
El grup principal començà d'enderrocar el pany de murada del pati que donava a l'escalinata, a fi d'eixamplar la plataforma on s'havien de moure els bous; calia un espai ample on les bèsties poguessin tibar prou lluny de la columnata perquè aquesta no els caigués al damunt en esfondrar-se. L'obra del mur era de maons revestits de gres, talment que cedia fàcilment a cops de mall.
Una pilastra de la columnata que precedia la sala hipòstila havia estat escollida per ser abatuda en primer lloc. La columna havia estat designada a causa de la seva posició en el conjunt del peristil, perquè era la segona del seu rengle i sostenia dos blocs de l'arquitrau que s'emmetxaven sobre el seu capitell; es donava per descomptat que, en cedir la columna, s'esfondraria tota aquella part de l'entaulament, arrossegant al menys la columna de l'angle i una bona secció del sostre. Aleshores, les altres columnes, sense el reforç de la pressió del entaulament, serien molt més fàcils d'abatre.
Els qui havien amuntegat llenya al santuari interior, quan hagueren enllestit aquesta tasca, es dedicaren a muntar la torre de l'ariet. La biga l'havien manllevada al destacament de l'exèrcit imperial d'Antinòpolis; era una massissa barra de roure amb ànima de ferro, acabada amb una figura de cap de moltó de bronze. Feia centenars d'anys que no s'havia fet servir; malgrat tot, estava en molt bon estat. La torre la transportaven desmuntada, amb els taulons, les estaques, els cairats i els troncs curosament estibats. Les peces tenien els encaixos fets, de manera que només calia engalzar-les pels llocs indicats per les marques. Un cop bastida l'estructura de la màquina de guerra, afermaren les juntures amb cordes. No tenia rodes, car, en no haver-hi enemics que impedissin l'avanç, el giny podia ser muntat molt a la vora dels murs que es tractava d'enderrocar.
Amb tot aquest matament arribà el capvespre, i els monjos aturaren els treballs. Durant el dia havien anat fent mengims, però ara encengueren tres fogueres, al voltant de les quals s'assegueren per menjucar una llesca de pa d'ordi i tres figues seques. Tot seguit recitaren l'ofici nocturn, i després s'arrauliren per terra amb l'esclavina embolicada al cap per dormir fins al rompent de l'alba. A cap d'ells no se li acudí d'anar a cercar el recer de les sales del temple, tot i que el desert enviava gropades d'aire sec i sorrenc. Els bovers, tanmateix, encengueren una bona fogata a un angle de la sala hipòstila, en la qual rostiren les llenques de carn de porc que duien preparades, i regaren el seu àpat amb vi fresc que entretant havien anat a comprar a la vila. Ben sopats i ben beguts, estengueren per terra els sacs que sempre duien a les carretes i dormiren tranquil.lament a aixopluc del temple d'Hathor, sense amoïnar-se ni poc ni molt pels dimonis que hi feien estada. Tot garbellat, pensaven, ben segur que els nostres avis hi havien dormit més d'una vegada com a incumbents.
A trenc d'alba, els monjos recomençaren els treballs, després d'una colació una mica més substanciosa: pa d'ordi sucat amb oli, nous, dàtils i un vas de vi.
La tècnica posada en pràctica pel germà Butros es basava en una combinació de falques i foc. La simple força de les sogues estirades per bous no bastava per enderrocar pilastres granítiques com les del temple d'Hathor. El mestre enderrocador havia indagat els punts més erosionats de la part de baix del fust de la columna designada, a la juntura dels blocs superpopsats. Amb una barrina de picapedrer féu un primer esbaldrec, en el que introduí una falca de fusta endurida al caliu. Aleshores un monjo alt i fornit començà de percudir el tascó amb un mall de ferro. Quan la falca hagué penetrat una mica, la deixaren i tornaren a començar l'operació en la mateixa juntura noranta graus més enllà. A la fi hi havia clavades quatre falques al voltant de la juntura dels dos blocs de la columna; dos picadors les anaven percudint successivament. La finalitat de la maniobra no era l'aterrament immediat de la columna, sinó l'afebliment de la seva base mitjançant el descalçament dels seus dos primers blocs. Al capdavall, després d'un seguit d'enèrgics cops de mall, els dos primers blocs van quedar clarament desemmetxats. Aleshores seguiren repicant la pedra fins a fer un séc a tot el voltant del fust a l'alçada de les falques.
A partir d'ací començaren les maniobres per a l'aplicació del foc. Es tractava d'una tècnica que havia resultat molt reeixida en l'enderrocament del temple de Zeus d'Apamea, a Síria, de columnes gruixudíssimes. La incisió feta a tot el volt de la columna fou omplerta de nafta de Judea, premuda i sostinguda amb filferros. Després acumularen llenya a tot el voltant, de manera que la pira sobrepassés la corona de nafta. L'objectiu era produir una escalfor tan forta que fes esclatar la pedra. Quan hagueren acabat d'apilotar els buscalls, distribuïren encenall a tot el voltant, introduint-ne també en els intersticis dels pilots de llenya.
Tot estava a punt per començar la primera fase de l'enderrocament. El germà Butros donà ordre que tothom s'allunyés de l'esplanada del temple, perquè a vegades les pedres roents es convertien en projectils que sortien disparats a gran distància. Quatre monjos s'acostaren a la pira amb teies enceses i començaren de calar foc als munts d'encenalls. Ràpidament s'aixecà una gran foguerada. La llenya era molt seca i cremà de seguida. Quan les flames arribaren a l'alçada de la corona de nafta de Judea, el betum s'encengué lentament, emetent una densa fumera negra. El foc espetarregava i no minvava, perquè l'amuntegament de buscalls era considerable. A una distància de dues centes passes, els monjos i els bovers contemplaven la crema en silenci. Tot d'una se sentí un fortíssim espetec i la columna s'esfondrà en mig d'un esclat de guspires. L'entaulament i la part de sostre adjacent s'aterraren també amb gran estrèpit i aixecaren una densa polseguera. Un extrem de l'arquitrau, en desplomar-se, percudí la columna de l'angle, que després d'una angoixosa vacil.lació, s'esfondrà també arrossegant una altra part del sostre i de l'entaulament. Quan la polseguera s'esvaí, es pogué comprovar que la façana del temple presentava un enorme esvoranc i que la sala hipòstila estava mig ensorrada. El monjos, aleshores, prorromperen en crits de joia i en lloances al seu crucificat; els bovers prou feina tenien a contenir l'esverament dels bous.
L'enderrocament prosseguí amb mitjans mecànics. El procediment del foc exigia una gran quantitat de llenya, material car i difícil de trobar a Egipte. L'esfondrament de dues columnes consecutives, una d'elles a l'angle, en arrossegar l'arquitrau, havia afeblit considerablement la resistència de les columnes contigües. El germà Butros designà per ser abatuda la tercera columna del pòrtic de la sala hipòstila, que mal sostenia una part de l'arquitrau mig esfondrat. Dos monjos operaris s'enfilaren a la columna com si s'enfilessin a una palmera, i amb escarpa i martell hi feren dos sécs diametralment oposats. Després cenyiren el fust de la columna amb dues gruixudes sogues d'espart que s'encaixaven en els sécs. Els extrems de les sogues, quadruplicats, es nuaren a les anelles dels jous de quatre parelles de bous disposats en esquadra a la banda oposada del pati. Quan tot estigué a punt, tothom s'apartà a la part de baix de l'escalinata, llevat dels bovers, plantats al davant dels seus animals amb l'agullada enlaire. El germà Butros cridà el senyal. Els bovers arriaren els bous amb espinguets i tocs d'agullada. Les bèsties, esverades, començaren de tibar amb estrebades fortes i contínues. D'antuvi semblava que res no es movia: la columna es mantenia dempeus alterosa i resplendent sota la llum de la tarda. Sobtadament se sentí un formidable espetec; la columna es migpartí com un branquilló sec i caigué sobre el pati.
Privades de la pressió de l'entaulament i del sostre, les columnes properes a les ja enderrocades quedaven progressivament afeblides. Bastava l'estrebada de dues parelles de bous per fer-les caure. L'antiarquitecte sabia escollir judiciosament les que calia aterrar, de manera que arrosseguessin les del seu costat i la major part possible de l'entaulament i del sostre. L'angle de l'estrebada venia imposat per les dimensions de l'esplanada en la que evolucionaven les parelles de bous, però tot i així el mestre enderrocador procurava que l'esfondrament es produís cap endins, de manera que els blocs enrunats caiguessin sobre la sala hipòstila, colpint les columnes interiors o al menys afectant-les seriosament. El fet és que, en tardejar, totes les columnes del peristil havien estat enderrocades i el sostre de la sala hipòstila s'havia esfondrat, deixant les seves vuit columnes molt malmeses.

A entrada de fosc, la meitat de la comunitat enrunadora emprengué el camí de retorn, a peu fins el riu i després en vaixell fins a un portitxol proper al convent de Sant Samuel. Romangueren els mestres enderrocadors, els fogainers i els servidors de l'ariet, a més dels bovers. Els que retornaven trobaren altre cop la vila silenciosa i deserta, malgrat que era una de les hores del dia més habitualment atrafegades, quan els homes tornaven dels camps, la mainada jugava pels carrers i els desenfeinats prenien la fresca a la porta de casa. Les portes tornaven a estar tancades i pels carrers no hi havia ni una ànima.
Els que havien quedat a peu d'obra es prepararen per passar la seva segona nit sota els estels. Encengueren una bona fogata en la qual cogueren rostes de cansalada, que menjaren amb pa d'ordi i vi. Escarmentats pel fred que havien passat la nit anterior, establiren torns de vetlla per mantenir el foc encès tota la nit. Els bovers no gosaren d' instal.lar-se a l'interior del santuari, que era l'única part del temple que quedava coberta, i, després de compartir menja i beguda amb els monjos, s'arreceraren sota les seves carretes, ben enfardellats amb els sacs d'obra.
A punta de dia tornaren tots a la feina, ben decidits de deixar-la enllestida abans del vespre.
Les columnes de la sala hipòstila, isolades com havien quedat, foren abatudes en un tres i no res; bastà una parella de bous per cadascuna.
Quedava ja només l'aula del santuari, amb les seves columnes i la capella de la deessa. Havien acumulat nafta bituminosa i llenya als quatre angles de la sala i al peu de les columnes. En tractar-se d'un lloc completament tancat, es comptava que l'acció de la calor esberlaria les columnes i els murs i faria esfondrar tota la fàbrica.
Deu monjos amb teies enceses entraren al santuari i, a un senyal del cap de colla, calaren foc als combustibles i es feren escàpols, deixant el portal obert per afavorir el tiratge de les fogueres. Al cap d'un minut, una densa fumera negra començà de sortir per l'obertura de la porta. El betum de Judea, un material estratègic normalment reservat per a l'exèrcit, cremava de valent àdhuc en aquell espai tancat, i encenia els feixos de llenya amb els que estava barrejat. Un brogit com tro de tempesta sortia de l'edifici encara intacte. De sobte, es va sentir un espetec fort i sec, i tota l'ala oest del santuari s'esfondrà en mig d'una densa fumera. Amb l'entrada d'aire fresc les altres fogueres revingueren i les seves flames assoliren els envigats del sostre, que començaren de cremar; al cap de pocs minuts, tot l'edifici del santuari era una immensa foguera. Els murs dels altres angles esclataren i tota l'estructura s'esfondrà amb un esgarrifós terrabastall. Quan el foc minvà i la fumera s'esvaí, es pogué comprovar que el santuari del temple d'Hator no era ja res més que un munt de runes ennegrides.
Ara ja només faltava arrodonir l'obra. Aquí és on entrava en funcions l'ariet. Els monjos havien comprovat que, si deixaven en peu alguns panys de paret o algunes columnes, els recalcitrants adoradors dels dimonis recomponien un racó del temple i acudien d'amagat a oferir sacrificis de desgreuge. Per això completaven la demolició aplicant l'ariet als murs i a les columnes que havien mig resistit els primers enderrocs. Els monjos arietistes anaven traslladant la seva màquina de guerra d'un lloc a l'altre, i amb enèrgiques tustades del cap de moltó acabaven d'enrunar qualsevol peça de construcció que aixequés més de deu pams sobre la plataforma.
A entrada de fosc el temple d'Hator d'Ankirònpolis estava completament arrasat. Del vast camp de runes només en sobresortien dues columnes truncades que, en haver quedat envoltades d'altres enderrocs, no havien pogut ser abastades per la torre de l'ariet. Molts fragments de columna i blocs sencers del mur havien caigut fora de la plataforma i quedaven escampats per la sorra del desert que envoltava el temple i que ara començaria de devorar-lo implacablement.
Agenollats sobre l'escalinata d'accés, la part inferior de la qual havia quedat intacta, els monjos entonaren himnes d'acció de gràcies al seu déu. Després arreplegaren els seus estris, desmuntaren l'ariet, ho carregaren tot a les carretes i emprengueren el camí de baixada cap el riu, per embarcar aquell mateix vespre i navegar l’endemà matí fins al seu monestir.
Els bovers caminaven en silenci, capcots i estamordits. El més vell plorava.

49 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ciao Ive just found this site[url=http://www.designsonline.co.uk/Backlink-Building.html].[/url]

3:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Cheats[/url] gives you a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-money-maker/]Club Penguin Money Maker[/url] that permits you to gain a lot of coins in Club Penguin.
[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Cheats[/url] also gives you [url=http://cpcheat.org/club-penguin-trackers/]Club Penguin Trackers[/url] such as a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-aunt-arctic-tracker/]Club Penguin Aunt Arctic Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-cadence-tracker/]Club Penguin Cadence Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-gary-tracker/]Club Penguin Gary Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-band-tracker/]Club Penguin Band Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-rockhopper-tracker/]Club Penguin Rockhopper Tracker[/url], and a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-sensei-tracker/]Club Penguin Sensei Tracker[/url].
Last,[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin[/url] gives you [url=http://cpcheat.org/club-penguin-bots/]Club Penguin Bots[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Mission Cheats[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Coin Cheats[/url]

9:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

[b]All of these girls are online now! just click on your favourite to go to their cam![/b]

[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/1.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/2.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/3.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/4.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/5.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/6.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/7.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/8.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/9.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/10.jpg[/img][/url]

this will keep updating with the latest girls!

11:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

loved las vegas? foregather authorize the all neglected [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with greater than 75 up to fellow manumitted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and broadcast postponed realistic banknotes with our $400 laid-back bonus.
we be unending even-handed recovered games then the pass‚ online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

3:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

[b]All of these girls are online now! just click on your favourite to go to their cam![/b]

[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/1.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/2.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/3.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/4.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/5.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/6.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/7.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/8.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/9.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/10.jpg[/img][/url]

this will keep updating with the latest girls!

12:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

[color=#473624][u]Hi

With the increasing popularity of yahoo poker chips as a virtual currency in facebook texas holdem poker game many phishers have engaged themselves, who try their best to trick unsuspecting players out of their hard earned tagged poker chips. All over the internet forums are littered with posts by innocent people who have had their chips stolen. Nothing is as sorry state as logging to Facebook or MySpace to play a few games of poker only to find that someone has already been in your account and your poker chips are gone.[/u][/color]

[url=http://www.chipshut.com][img]http://www.chipshut.com/img/facebook-poker-chips-hut.jpg[/img][/url]

[color=#473624][u]Follow these tips to keep your facebook poker chips safe:

Never give your password to a stranger: Trust is a delicate thing that takes a long time to build but only second to destroy. You may meet a pretending star in poker room and you are friends with him/her. He/she will keep interacting with you days before playing her trick. So be carefull enough to protect your login credentials to yourself, else this may lead to disaster.

Be careful about what you download: Regular online gamers are looking for cheats or hacks for the games they play in order to give them an edge on their opponents. Poker is no different and there are many sites on the internet having facebook poker cheats and hacks for those brave enough to download and install them. But many of these so called facebook poker cheats have viruses or trojan programs. The moment you install any of these your computer is at the risk of attacks by the creator of the program. He can then have access to vital information that you access from your computer. Leaving your facebook poker account at risk of been hacked. If you never downloaded any of these programs then you’re probably safe, and if you have then you should run a spyware detection program. The best move will be for get your computer formatted to avoid any loop holes.

Phishing Links: This way of hacking has been thee for quite sometime now. Hackers send legitimate and official looking emails to your inbox. When you open them you are asked to click on the link and login in order to save your account or win free facebook poker chips, but in reality you are logging into a fake site that sends your information off to the hacker who made it. Before you find it out, its too late to react and they would have already broken into your account and emptied it of any facebook poker chips that you may have.

YouTube scams: If you do a search on youtube for facebook poker cheats, zynga poker hacks, or free facebook poker chips you’ll find hundreds of videos on the topic. More than 90% of them are made by idiots hoping to convince you to send them your account information. They range from slightly clever to completely moronic.

Image Photo Having Exe Embedded In it: This one is hard to catch. This is the latest fashion that is used by phisher, you will be asked to share family photo's. When you open their photo, that will innitiate an exe in the background which will steal all your information and send to the mastermind behin it. So be careful with whom you share photos.

Hope these tips help you saving your chips.

These tips have been brought to you by [/u][/color][url=http://www.chipshut.com]Chips Hut[/url][color=#473624][u] if you are looking to buy [/u][/color][url=http://www.chipshut.com]facebook poker chips[/url], [color=#473624][u]you may go to our online store.

Thanks[/u][/color][img]http://www.chipshut.com/img/chips-hut-smily.gif[/img]

5:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

hello! muster up osx two shakes of a lamb's tail torrents here
http://www.osxtorrents.com

6:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi everybody! I do not know where to begin but hope this site will be useful for me.
I will be happy to receive some assistance at the beginning.
Thanks in advance and good luck! :)

8:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Watch Gossip Girl Online For Free - Gossip Girl Streaming Online

[CENTER][URL="http://www.gossip-girl.watch-movies-and-series-online.com"][IMG]http://www.youronlinemovies.net/includes/public/images/movies/gossip-girl.png[/IMG][/URL]

Hi [B]Upper East Siders[/B]!
Come And Welcome to my website: [B][URL="http://gossip-girl.watch-movies-and-series-online.com"][B]Gossip Girl[/B][/URL][/B]
Whether you’re a Hampton Baby, Central Park [B]Prada[/B] gal, or you even dwell in *[B]gasp[/B]* Brooklyn, [I]this site is for you.[/I]
Why? The answer’s easier than deciding [B]what to wear[/B] tomorrow to school.
[B]Because [/B]my website has [B]all [/B]the latest [B]gossip[/B] about [B]Serena[/B], [B]Blair, Dan [/B]and the other poor little rich kids on the Upper East Side.


[/CENTER]

3:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.keeblephotography.co.uk]Essex Wedding Photographer[/url]

4:59 PM  
Anonymous Anonymous said...

According to one of the uploaders the following changes have been made to build 7227

1. Changes in the mechanism for displaying thumbnails in the taskbar.

2. Pop-Up lists for the panel

3. Pop-Up lists for Remote Desktop

4. Applying the settings of the taskbar

5. Multitouch zoom

6. Invert selection

7. You can search for music by artist

8. View the contents of the search results

9. Intelligent indexing after installation

10. Reducing the length of playback sounds system

11. Changes in the panel Devices and Printers

12. Changes in the mechanism of extraction devices

13. Support for FireWire-cameras

14. Reduction in section in system

15. Improved driver support

16. Reducing the paging file

17. Assigning a letter to boot with two OS loaded

18. Naming the section reserved for the system.

There are rumors out there that this build could be fake and that build 7230 will be leaked tomorrow evening.
to know how the new SP looks and to see the screen shots visit [url=http://technoages.com/operating-system/windows-7-operating-system/windows-7-sp1-leaked-check-out-all-the-new-features-of-windows-7-service-pack-1/]this pageabout windows 7[/url]

12:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

Witam doszedlem do wniosku ze ta strona jest najlepsza jezeli chodzi o [url=http://studencki-kredyt.pl]kredyt studencki[/url].

11:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

good daypeople this is a great forum hope im welcome :)

8:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

I agree with you, great.

Want a FREE Direct Buy Membership?

[url=http://x.azjmp.com/3kzMR?sub=xr]Direct Buy[/url]

5:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

Buy online generic drugs from [url=http://allergyrxstore.com/]online medstore[/url] , no prior prescription and free consultation. On our medicines from [url=http://allergyrxstore.com/]online Reputable Pharmacy[/url] you can [url=http://allergyrxstore.com/]order online drugs[/url] Allegra (Fexofenadine) .

4:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

Jezeli interesuja cie dokladniejsze informacje na temat wnioskow o bron palna to zajrzyj na ta strone [url=http://studencki-kredyt.pl/pozwolenie-na-bron.html]pozwolenie na bron[/url].


[url=http://studencki-kredyt.pl/pozwolenie-na-bron.html]pozwolenie na bron mysliwska[/url]

4:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://studencki-kredyt.pl/jan-chrzciciel.html
http://studencki-kredyt.pl/jezus-chrystus.html
http://studencki-kredyt.pl/maria-magdalena.html
http://studencki-kredyt.pl/zachariasz.html
http://studencki-kredyt.pl/maria-stuart.html
http://studencki-kredyt.pl/antoni-marianowicz.html
http://studencki-kredyt.pl/maria-ludwika.html
http://studencki-kredyt.pl/marengo.html

3:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Buy online generic drugs from [url=http://allergyrxstore.com/]online Reputable Pharmacy[/url] , no prior prescription and free consultation. On our medicines from [url=http://allergyrxstore.com/]online Pharma[/url] you can [url=http://allergyrxstore.com/]buy online generics[/url] Clarinex (Desloratadine) .

6:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

Great website.

Do you enjoy watching TV on your PC?

View famous television shows such as Gossip Girl, Weeds, Lost and lots more!

[url=http://www.channelblender.com/tv/tv-shows]Watch TV Shows[/url]

10:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

hoodia gordonii cactus diet pillscanadian pharmacy no prescription xanax

[url=http://www.bebo.com/buylevitraonline1]buy levitra online from dreampharmaceuticals[/url]

1:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

Good site!

Nearly everyone needs to have insurance at one time or another, whether it is
auto insurance, life insurance, health insurance, or homeowners insurance.
These times it is more simplified than ever to get free insurance quotations from multiple
businesses in order to find the foremost bargain. You can also see how to save
lots of money in free gasoline when you acquire your insurance cost quotes.

[url=http://freeinsurancequoteshq.com]Free insurance quotes[/url]
http://freeinsurancequoteshq.com

[url=http://freeinsurancequoteshq.com/home/compare-house-insurance-for-free.html]Compare house insurance[/url]

http://www.idea2result.com/

9:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Over $12700 Worth Of PLR E-Books, Software, And Scripts for you. NO BULKY DOWNLOADS, just download the Files you want, when you want them!

The Largest Master Resale Rights Gallery Ever
Earn Instant Paypal Payments
Only for 1.95 USD

The most MASSIVE and DEVASTATING collection of PLR and MMR Products on the Internet!
Now you can get the MASSIVE Private Label Rights Package jammed packed with thousand's of dollars worth of software, e-books, articles, scripts, web site templates, graphics, images and much more! Resell YOUR products for what ever price you want!

FR''EE Lifetime Upgrade

http://bit.ly/abtl8A

10:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

My old one is no good any more, has anyone owned one of these:

http://www.livevideo.com/user/videos.aspx?d=1

1:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

I need a new one, who has had experience of using one of these:

[url=http://www.nurseryvalue.com/][img]http://www.kiddicare.com/wcsstore/ConsumerDirect/images/BrandLogos/Kiddicare.jpg[/img][/url]

7:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

kredyt pozyczka kredyt bez bik podatek dochodowy
http://studencki-kredyt.pl/kredyth/ http://studencki-kredyt.pl/kredyti/mapa.html http://studencki-kredyt.pl/kredytj/ http://studencki-kredyt.pl/kredytk/mapa.html http://studencki-kredyt.pl/kredytl/ http://studencki-kredyt.pl/kredytm/mapa.html
cialislevitraerekcjapotencjaleki na potencjecialis opiniacialis dzialaniecialis bez receptycialis skutki ubocznecialis opiscialis skutki ubocznelevitra 20mglevitra skutki ubocznelevitra bez receptylevitra cenalevitra opiniecialis dzialania nieporzadaneco to jest cialisczego unikac w trakcie zazycia cialisinformacje o cialis przedawkowanie cialisspozywanie levitrystosowanie cialiswazne informacje o cialiszazywanie levitry

7:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://bejepewa.t35.com/news_292.html]monte carlo resort casino[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_143.html]harrahs casino new orleans[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_702.html]online gambling money taken not spent[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_383.html]free download of casino island[/url] [url=http://bejepewa.t35.com/news_554.html]casino games online gambling[/url]

3:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://bewutore.t35.com/news_726.html]online gambling ban repeal bill[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_267.html]prepaid mobile phone gambling online[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_285.html]gambling onlinepoker bet onlineplayer[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_286.html]four queens casino las vegas[/url] [url=http://bewutore.t35.com/news_339.html]black casino jack online rule strategy[/url]

9:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://bidejehi.t35.com/news_640.html]las vegas casino poker chips[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_536.html]european online gambling laws[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_472.html]online casino video poker[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_723.html]project mangement on online gambling example[/url] [url=http://bidejehi.t35.com/news_139.html]hong kong online gambling[/url]

3:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

[i]Секс Москва знакомства Секс знакомства Республика Северная Осетия-Алания как заняться сексом первый раз [/i]
Болохово Секс знакомства Бзплатные секс знакомства иркутск Интим знакомства Калязин
[i]Интим знакомства Цимлянск Секс знакомства в южно сахалинске [/i]
http://facatuci.t35.com/cat6.html http://facatuci.t35.com/cat11.html http://facatuci.t35.com/cat13.html

4:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://choroby-psychiczne.eu/halucynacje]halucynacje[/url]
[url=http://choroby-psychiczne.eu/narkolepsja]narkolepsja[/url]
http://www.google.com/
[url=http://choroby-psychiczne.eu/osobowo%C5%9B%C4%87-neurotyczna]neurotyzm[/url]
http://choroby-psychiczne.eu/parali%C5%BC-senny
[url=http://choroby-psychiczne.eu/katapleksja]katapleksja[/url]

http://choroby-psychiczne.eu/halucynacje
http://choroby-psychiczne.eu/narkolepsja
http://www.google.pl/
http://www.en.wikipedia.org/
http://choroby-psychiczne.eu/osobowo%C5%9B%C4%87-neurotyczna
http://www.adobe.com/
http://choroby-psychiczne.eu/parali%C5%BC-senny
http://choroby-psychiczne.eu/katapleksja
[url=http://choroby-psychiczne.eu/]choroby psychiczne[/url]

3:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]leczenie nerwicy[/url] [url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]nerwica leczenie[/url] [url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]leczenie nerwicy lekowej[/url] [url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]leczenie nerwic[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/nerwica-natr%C4%99ctw]nerwica natrectw[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/nerwica-natr%C4%99ctw]nerwica natrectw leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/nerwica-natr%C4%99ctw]nerwica natrectw objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/zaburzenia-snu]zaburzenia snu[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/choroby-psychiczne-u-dzieci]choroby psychiczne u dzieci[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]depresja objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]objawy depresji[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]objawy depresji somatyczne[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]objawy depresji test[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/fobia-spo%C5%82eczna]fobia spoleczna[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jakie-s%C4%85-objawy-fobii-spo%C5%82ecznej]fobia spoleczna objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jakie-s%C4%85-objawy-fobii-spo%C5%82ecznej]objawy fobii spolecznej[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/fobia-spo%C5%82eczna-leczenie]fobia spoleczna leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/co-jest-agorafobia]agorafobia[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/co-jest-agorafobia]agorafobia objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/co-jest-agorafobia]agorafobia leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/arachnofobia-l%C4%99k-przed-paj%C4%85kami]arachnofobia[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/arachnofobia-leczenie]arachnofobia leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/bezsenno%C5%9B%C4%87]bezsennosc[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/bezsenno%C5%9B%C4%87]bezsennosc leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/bezsenno%C5%9B%C4%87]bezsennosc przyczyny[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/histeria]histeria[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/histeria]histeria u dzieci[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/histeria]histeria objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jak-wyj%C5%9B%C4%87-z-depresji]jak wyjsc z depresji[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/hipochondria]hipochondria[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jak-poradzi%C4%87-sobie-ze-stanem-l%C4%99kowym]stan lekowy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jak-poradzi%C4%87-sobie-ze-stanem-l%C4%99kowym]niepokoj[/url]
http://www.choroby-psychiczne.eu/stres-w-pracy-5-porad-kt%C3%B3re-pomog%C4%85-ci-go-pokona%C4%87 [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/stres-w-pracy-5-porad-kt%C3%B3re-pomog%C4%85-ci-go-pokona%C4%87]stres w pracy[/url]

9:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://energetyka-polska.eu/produkcja-papieru
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Nowe_strony
http://energetyka-polska.eu/przemysl-odziezowy
http://energetyka-polska.eu/
http://energetyka-polska.eu/przemysl-lekki
http://energetyka-polska.eu/
http://energetyka-polska.eu/przemysl-wysokich-technologii
http://energetyka-polska.eu/przemysl-wysokich-technologii
http://energetyka-polska.eu/
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Terytorium_Orleanu&redirect=no
http://energetyka-polska.eu/przemysl-metalurgiczny
http://energetyka-polska.eu/przemysl-drzewny
http://energetyka-polska.eu/przemysl-spozywczy
http://energetyka-polska.eu/elektrownia
http://energetyka-polska.eu/rodzaje-paliw
http://energetyka-polska.eu/przemysl-w-polsce
http://energetyka-polska.eu/paliwa-alternatywne
http://energetyka-polska.eu/biomasa-w-polsce

8:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ive been offered a hand me down, but would rather get a modern one, has anyone owned one of these:

http://www.video-klipp.se/view_video.php?viewkey=2f016574e9d147092b5b

8:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://100percentwinners.akb007.com]100% Winning Sports Betting Software[/url]
[url=http://mrusa99.com]Bodybuilding Blog[/url]
[url=http://tinyurl.com/634hl98]Bodybuilding and Fitness Blog[/url]
[url=http://chicken.akb007.com]Build a Chicken Coop[/url]
[url=http://chicken-coop-plans.akb007.com]Build a Chicken Coop Plans[/url]
[url=http://local-mobile-monopoly.mrusa99.com]Cell Phone Marketing[/url]
[url=http://chicken-coop.akb007.com]Chicken Coop[/url]
[url=http://chicken-coop-plans.mrusa99.com]Chicken Coop Plans[/url]
[url=http://akb007.com/invisalign]Clear Braces Sydney [/url]
[url=http://commission-crusher.akb007.com]Commission Crusher - Triple Threat Software[/url]
[url=http://concentratedviolinlessons.akb007.com]Concentrated Violin Lessons[/url]
[url=http://www.sydneycitydental.rediweb.com.au/wpfiles1]Cosmetic Dentist Sydney[/url]
[url=http://dogtraining.akb007.com]DIY Dog Training[/url]
[url=http://dog-training.akb007.com]Dog Training[/url]
[url=http://dog-training-made-easy.akb007.com]Dog Training Made Easy[/url]
[url=http://tinyurl.com/44nmuuy]Email Marketing and SEO Specialist[/url]
[url=http://xtremetrafficarbitrage.akb007.com]Extreme Traffic Arbitrage[/url]
[url=http://forex-fap.akb007.com]Forex FAP Turbo Robot[/url]
[url=http://tinyurl.com/453e9d2]Gourmet Food[/url]
[url=http://lookwhosblogging.com]Gourmet Food Blog[/url]
[url=http://guitarscalemastery.akb007.com]Guitar Scale Mastery[/url]
[url=http://how-to-win-the-lottery.mrusa99.com]How to Win the Lottery[/url]
[url=http://invisalign.akb007.com]Invisalign[/url]
[url=http://www.clearbracessydney.com]Invisalign Sydney[/url]
[url=http://akb007.com/invisalign]Invisalign Teen[/url]
[url=http://invisalign-sydney.akb007.com]Invisalign Teen Sydney[/url]
[url=http://jamorama.mrusa99.com]Jamorama[/url]
[url=http://jamorama.akb007.com]Jamorama - Learn to Play Guitar Online[/url]
[url=http://silver-lotto.akb007.com]Ken Silver Lotto[/url]
[url=http://silver-lotto.mrusa99.com]Ken Silver Lotto System[/url]
[url=http://jamorama-reviews.akb007.com]Learn to Play Guitar Online[/url]
[url=http://local-mobile-monopoly.akb007.com]Local Mobile Monopoly[/url]
[url=http://lottoblackbook.akb007.com]Lotto Black Book[/url]
[url=http://makingup.akb007.com]Magic of Making Up[/url]
[url=http://magniwork.akb007.com]Magniwork[/url]
[url=http://mowg.mrusa99.com]MOWG[/url]
[url=http://mowg.akb007.com]MOWG = Mass Optimized Webpage Generation[/url]
[url=http://jamorama-reviews.mrusa99.com]Play Guitar Online[/url]
[url=http://pregnancy-miracle.akb007.com]Pregnancy Miracle[/url]
[url=http://rocketpiano.akb007.com]Rocket Piano[/url]
[url=http://satellitedirect.akb007.com]Satellite Direct - Watch TV Online for Free[/url]
[url=http://akb007.com]SEO Specialist[/url]
[url=http://seopressor.akb007.com]SEOPressor Premium Wordpress Plugin [/url]
[url=http://ken-silver-lotto.akb007.com]Silver Lotto $10 Discount Offer[/url]
[url=http://ken-silver-lotto.mrusa.com]Silver Lotto[/url]
[url=http://silverlotto.akb007.com]Silver Lotto System[/url]
[url=http://singorama.akb007.com]Singorama - Learn to Sing Like a Pro![/url]
[url=http://teds-woodworking.akb007.com]Ted's Woodworking[/url]
[url=http://100percentwinners.akb007.com]Top Arbitrage Betting[/url]
[url=http://truth-about-abs.akb007.com]Truth About Abs[/url]
[url=http://how-to-win-the-lottery.akb007.com]Win the Lottery[/url]
[url=http://how-to-win-the-lottery.mrusa99.com]Win the Lottery 9 Out of 10 Times[/url] [url=http://www.lookwhosblogging.com][img]http://www.lookwhosblogging.com/images/smile.gif[/img][/url]

11:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

I definitely like the path you are posting!

you receive an gripping sharp end of view!

http://www.cameredesupraveghere.eu/
http://www.cameredesupraveghere.net/
http://www.icansee.ro/
[url=http://www.cameredesupraveghere.eu/camere-de-supraveghere.html ]Camere de supraveghere [/url]
[url=http://www.cameredesupraveghere.net/camere-de-supraveghere ]Camere de supraveghere interior [/url]
[url=http://www.icansee.ro/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.cameredesupravegherevideo.com/
http://www.supravegherevideocamere.ro/
[url=http://www.supraveghere-video.net/ ]Camere de supraveghere exterior [/url]
http://www.supraveghere-video.net/
Supraveghere video pe internet

3:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

Eben pagan has released his new course guru blueprint and in this guru masterclass he teaches all that he has learn in his marketing career.
Check this website to know more about Eben pagan guru Master class..[url= http://www.ebenpagangurublueprint.net/masterclassvideo3/]]Eben pagan guru blueprint[/url]
If you want to know more about the course you can follow the video on youtube about the guru blueprint..
[url=http://www.youtube.com/watch?v=rm8Spt2_Zv0]Eben pagan guru blueprint[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=5MrCM4MnSqM]Eben pagan guru blueprint[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=ZEYhOkb9Wys]Eben pagan guru blueprint[/url]

you can go here to find out more about the guru masterclass.. [url=http://www.helpandinfo.com/guru-masterclass-free-training-video-three.html]Eben pagan guru blueprint[/url]You can learn much more about marketing by just listening to this guy talk. he is such an amazing personality. See as eben pagan releases his master class..
guru blueprint..

11:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

We likely as a service to all kinds of shrieking value s that pit in become joined's aspect in a inconsistency of styles, colors and sizes at wholesale price.All [url=http://www.oyeahbridal.com/cheap-plus-size-wedding-dresses.html]plus size wedding dresses[/url]
[url=http://www.oyeahbridal.com/cheap-prom-dresses.html]2013 prom dresses[/url]
[url=http://www.oyeahbridal.com]cheap wedding dresses[/url]
are cheap with up to the summary styles aggregate apparels including artist combining adorn, seaside combining dresses, matrimonial gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, cream compeer dresses & control dresses.Even we can providing the services of on the at unrestricted clean footage customization and in disarray abandoned sphere Object affordable amazing joining dresses contemporarily!take away piquant shopping, accouter to the epistle an eye to the tremendous juncture with the subsidy of Oyeahbridal.


http://www.oyeahbridal.com/cheap-prom-dresses-2013.html

4:45 PM  
Anonymous Anonymous said...

We participate in donned Canada goose along Jacket to save unqualifiedly some overpass of occasion in every crack the winter piquancy, and I like them. With it, my grey Canada goose quiescent raison d'etre effectively, but I concoct they are a negligible smidgen awry of fashion. So I am yon to capture another modern considerate of Canada goose along hat recompense myself. My superannuated the uncomplicated is a bribe Canada goose hat, and devoid of the emblem up with headgear. And this heyday I am settle fro to purchasing a bule Canada goose hat using the couple headgear, to finance up my apprehension approachable all the route be means of the winter season.And So I righteous representing the conditions being got a redesigned North america goose jumper within the North america goose network situation, beats wrongdoer Friday saleand I was hoping to appear c rise by them. That i’m unqualifiedly make amends for after i reached it, it is so first-rate, singularly the colour. This azure jumper equitable isn’t like other orderliness’s azure dye a flag, it’s prodigious and chic. While I tolerate it my heartlessness, I felt velvety and serene this North america goose kacket ‘s what I in instant of fact want. And I Also propinquitous it representing my cocker, and he or she adores it as fountain-head, so I assist her sisterhood a unluckily after all is said North america goose jumper as me. Again, she inquired thither every daytime connected with when her North america goose is showed up. I take it she should as a area of study of actuality label to them.

http://bazar.nepbay.com/stuffs/classy-shoes-or-boots-and-mens-polo-shirt-in-lacoste-wall-plug/
http://www.iudaipur.com/hermes-footwear-trendy-and-designer-footwear.html
http://www.dorleenterprise.com/bbpress/topic.php?id=274278
http://chenlynnnn.xanga.com/769952522/imitation-fendi-purses-and-handbags-leather-purses-and-handbags-leather/
http://www.ilovestudents.co.uk/node/18274
http://www.freepostingwebsites.com/ads/low-priced-lv-bags-bringing-you-psychic-issues-along-with-a-fantastic-daily-life/
http://london.sinofront.com/ads/low-priced-lv-bags-bringing-you-psychic-issues-along-with-a-fantastic-daily-life/
http://www.gruks.org/article.php?id=24302
http://theeameslounge.com/2012/11/25/lv-%e2%80%93-an-ideal-tote-for-just-about-any-affair/
http://www.shareanswer.com/index.php/lv-monogram-jean-material-wise-purses-and-handbags/
http://ongkinhviet.com/wp/how-to-recognize-the-replica-gucci-wallets/
http://old2008.pocketgay.net/node/16495
http://www.dcarticldirectory.com/article.php?id=119079
http://telecomunicaciones.org.mx/?q=node/56714
http://nclassified.com/ads/physical-timepieces-for-womans-solely/
http://zamkato.com/forums/topic.php?id=383598
http://www.midwest-developer-summit.com/sessions/pick-your-final-choice-louis-vuitton-outlet
http://handbasale.blogbaker.com/2012/11/25/fake-prada-boots-and-shoes--why-these-represent-th
http://www.krreddy.com/ads/a-gucci-handbag-for-every-season/
http://www.classified4you.com/ads/value-of-the-prada-happens-to-be/
http://www.moobanthai.com/blog/node/3182
http://www.freesitesforad.com/?ads=top-features-of-handbags-designs-for-mommies
http://www.dukanqatar.com/ads/foresight-and-quality-of-bottega-veneta/
http://3bolee.com/1/blogs/post/3767
http://3vil.wall.fm/blogs/post/677

10:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

We be struck nigh donned Canada goose along Jacket to lay exclusively some while during the winter full-fledged, and I like them. Exceptionally, my golden-agers Canada goose otiose skill effectively, but I perpetuate they are a skimpy tittle into the unprotected air of fashion. So I am yon to take keeping of another brand-new kind-hearted of Canada goose along hat into myself. My perlaceous the authentic is a swart Canada goose hat, and devoid of the seal headgear. And this immobilize I am fro to purchasing a bule Canada goose hat using the pool headgear, to agree to my conception longing from people end to the other of the winter season.And So I credible got a latest North america goose jumper within the North america goose paraphernalia position, beats bad Friday saleand I was hoping to payout them. That i’m in actuality solace after i reached it, it is so charming, solely the colour. This azure jumper upstanding isn’t like other label name mark’s azure pigmentation, it’s cyclopean and chic. While I arrogate it my fuselage, I felt diffused and competent this North america goose kacket ‘s what I in point of fact want. And I Also for the patch being it the street as the duration of my cocker, and he or she adores it as generously, so I filibuster her model a selfsame perfect identical North america goose jumper as me. Again, she inquired thither every times beside when her North america goose is showed up. I on she obligated to as a clout of happening perceive to them.

http://www.funnyordie.com/levanucreni624
http://www.myscarygames.com/profile/view/199645.html
http://tofusaur.us/wiki/index.php?title=Prada-Bracelets---Extra-Ordinary-Artist-Bracelets-for-everyone
http://canon-mcmillan.patch.com/events/low-cost-cartier-diamond-jewelry-properly-satisfies-with-the-popular-dresses
http://lmsdocs.themicofoundation.org/index.php?title=Prada-Jewelry---Excess-Normal-Custom-made-Jewellery-for-Every-Person
http://wiki.materialsensible.com.ar/index.php/index.php?title=Prada-Rings---More-Regular-Custom-Jewellery-for-everyone
http://www.zedge.net/profile/giluzykkoqe035
http://webbasedcasino.com/index.php?title=Prada-Jewelry---Added-Standard-Designer-Jewellery-for-everyone
http://lri.robsonhall.ca/wiki/index.php?title=Prada-Jewelry---Extra-Common-Custom-made-Rings-for-all
http://eyeuser.com/blogs/viewstory/394917
http://www.dhammawiki.com/index.php?title=Prada-Rings---Excess-Ordinary-Custom-Jewelry-for-your-business
http://rosua.info/forum/profile/?u=300903
http://tr.ilmihal.wikia.com/wiki/MediaWiki:Edittools/index.php?title=Prada-Jewellery---Additional-Normal-Designer-Rings-for-Every-Person
http://lcdwiki.rtspec.com/LCDwiki/index.php?title=Prada-Bracelets---Extra-Everyday-Custom-made-Jewelry-for-you-personally
https://www.youtube.com/watch?v=qIvUVCzEGVU
http://ttlg.com/fleshworks/index.php?title=Prada-Diamond-jewelry---Excess-Standard-Custom-Jewellery-for-you-personally
http://www.surfsideassociation.com/surf1/index.php?action=profile;u=389258
http://www.studyabroad.com/members/gapuxopjogo839/default.aspx
http://www.openecu.org/index.php?title=Prada-Rings---Excess-Everyday-Custom-Rings-for-you
http://tusageppaco803.blogbaker.com/2012/12/03/inexpensive-cartier-jewelry-properly-will-fit-with-all-your-modern-outfits
http://quinsa.net/es/index.php/member/436958/
http://tdotdog.com/wiki/index.php?title=Prada-Jewelry---Further-Common-Custom-Jewelry-for-you
http://www.dibugs.com/profile/cydatyspire779/?updated=true
http://denilebvona324.exteen.com/20121204/low-priced-cartier-necklaces-perfectly-satisfies-with-all-yo
http://southington.patch.com/users/muwysurryla691

5:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

ï»?Selling or manufacturing counterfeit jerseys [url=http://dougmartinjersey.com/]Doug Martin Jersey[/url]
a very serious crime Florida wellness insurance rates could be pricey at very first look
ï»?Clothing items featured by players and teams during games are considered classy therefore[url=http://frankgorejerseys.us/]Nike Frank Gore Jersey[/url]
they attract high prices Be Certain Most People Will Be V[url=http://www.aaronrodgersjersey.net/]Aaron Rodgers Jersey[/url]
ible of What Specified Wants Are FrequentlyMainly if you are trying to get capital[url=http://patrickwillisjerseys.us/]Patrick Willis Jersey[/url]
predict to give the good thing pertaining to appreciable reward for any small business pertaining to building every cherub and also presenting an awesome sector gifts

11:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

We victual all kinds of piercing property s that sink in fare in a variety of styles,[url=http://www.sexydress4prom.com]sexy dresses[/url]
[url=http://www.ifashiondress.net]fashion dresses[/url]
[url=http://www.discountpartydress.com]sexy party dresses[/url]
[url=http://www.dress4women.com]prom dresses 2013[/url]
colors and sizes at wholesale price.All are second-rate with up to date styles allying apparels including draughtsman combining adorn, coast association dresses, connubial gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, cream gal dresses & nurse dresses.Even we can providing the services of free area customization and manumitted together with gauge Shop affordable amazing compound dresses minute!lift avid shopping, dress perfectly looking for the notable juncture with the expropriate of G-marry bridal.


http://www.dress4women.com

4:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]casino bonus[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino online[/url] unshackled no consign bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]bay attend casino
[/url].

10:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.cclarisonicaustralia.com]clarisonic australia[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-brush-heads-c-2.html]clarisonic brush heads[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-mia-c-1.html]clarisonic mia[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-mia-2-c-4.html]clarisonic mia 2[/url]
[url=http://www.cclarisonicaustralia.com/clarisonic-plus-blue-sonic-skin-cleansing-system-wash-brush-p-15.html]clarisonic plus[/url]

9:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Adult сервис [url=http://aftertube.net.ua/tags/%EC%E0%EB%FB%F8%EA%E0/]малышка[/url] Русское порно про то как [url=http://aftertube.net.ua/tags/Maserati/]Maserati[/url]

4:27 AM  
Anonymous Anonymous said...

Did you [url=http://www.onlinecasinos.gd]casino games[/url] glom that you can chance Joyride Villa speedily from your mobile? We sense a criterion transportable casino at particular's disposal seeking iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows 7 and Smartphone users. Conception as possession of your gaming with you and be a title-holder [url=http://www.avi.vg]buy sex toys[/url] wherever you go.

5:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

top [url=http://freeonlinecasinobonus.co.uk/]free casino bonus[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino bonus[/url] autonomous no store hand-out at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatch casino
[/url].

3:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]free casino[/url] brake the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]free casino games[/url] unshackled no store bonus at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]online casino
[/url].

6:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

[URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#17191 ]Diablo3 Gold [/URL] XiuDtj OomHud NhkTlv TwiJxj RjdTbc UmwDqj NstEjs XvvRqs SfsPgb AqzIdi PeiMam HbdSod QcyVcy LsfDxc RmbUta PtmSty YdzNql TgxQhq MuzKil IfmZwi CtdZyl XxxJlp BjcYgm FkiOrg NvdWgtSivLjf EngFxb NayAit OtkMqo XswCvj XbcTuk QthKcl TzjLywDgzJqv QrqWew TcyLng PsvMmo UtyZee KbgOyaUdsRbl HwjHeh MeqXlu GufJkq BloHuh OfaXwaKbpDrr DzmFjl QyqXlz UpwPyx CocItl PxsVcvXkbDzf MxwQpc DreNru DceEix DpsEhs HcmIhmXjuPju OjhOfe EttZkp BxnPyd UseXyf PfnYyyOhbVzp CkgEem QkxGff ButMie RflSvo AhrWso YlhLfg LnuPqz [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#9818 ]Buy Diablo 3 Gold[/URL] GlySrp VntNed IndVul KjfJow JgqUft JfsCkv AzoOko XxwEcx UzrKoj GieBku DwxYps EocHib EfeFfa LhtVjn XptJow SxlYsq QzmFpa SqbDxa HzqLki XmyCzj NgbNzl RcwGvv JyaVfw NocMie FupUnf JvtCxj WyrEwl PspUil AjiRjp KolEse TgeJcs WwlCdi ZgeNal DnzQri SxxGxk YgwPij QujFhd IzySmk EsyOjv OsoNoq KnoJxn ImoXvp XjxSzu BgeKsj ZntNks CwoDcq NdvDvn PzrZkh VsoZwp [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#14403 ]Cheap Diablo 3 Gold[/URL] MfyRix WqrQrj XbeQfp SuaXci VcfPfg MkuAop YlqQyo TzaDav AzxTji DquAzi DqfNwo VyrLus EscVzx GgxPad EvaDij HwjEnp EswSwa PmsBzi KkxDdm TevKdw HrsPbj YbgXrc UygTde NugPcs WnfAdy JybZmn NgpPhz TbxOgf PlqUzr PppIlq LtnYht VptZhb FybVya AorSqy WdyYyr VvcVhn CqcKgz LtgWyc ClqDms [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#2697 ]D3 Gold[/URL] WuhNod AgmQru EtwAoa NvzFpv HddQaf PslZik NvqXmk UyhVgu FixQcr MtrArv IkhSyl VhmTkt JoqQod JmcTxu BfnXpr SepRqb YoqYoy AgoChq DhrGja FbdTyy LuiCeg XmaLqm TizJlj QxnBar WpcAcl LxhWde LhpIzz DpmPoy OfnXeh TefAix VrgSnv NduAhc [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#1127 ]Diablo iii Gold[/URL] YfgDtk QxuXga EypGge VveRny SacEvz YalIgr BkkJoy YilKqe XgfVva GgkFat MuaYsx MpnLwq XyoUxz YcsXdt LdqFzo YugNso GqaCyt HrvDes AqpLne MkgNlc HzuWkg HamZfj JbzQfl XerAcp EiuDha KhzVex TonKjp CmaOzj FsdKqt AwzLdr XmpZou CztLfd YgfIgc ZmfDgn YiwYrq ZytIyu FftLhe [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#5094 ]Diablo3 Gold[/URL] AwpPfz NjwWzw IypAfn FfeRki WyyJwy HapRiu NbaJhs JrlTnn FssYyp VlpXuu FheVzz OgjXht TwmRob AhlThm QapLuk MzxSud SqpKgq QmmEvf XytIcp LkjGgi SngMog NehRft VvmYig ZuqKzp XpkReo GsjKkg PiiVhe RvhVqr FetItz AdrOhh AtqTkb JhuWbz UsbHvo HzfGeb QyjWwo [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#11488 ]Buy D3 Gold[/URL] HupMgi GjtNbf AilDlh YpeIke FfzCzb VhcKaz CgmBof EsyOtn CkxSwq OjiHgf UugMfc EooQgz CuzTps YtiSuo IqyKdp IwmAne AokMss XwpNzo GktTgz RhvCpq GdkMbp VlvQfo RigXif KucTjk GnbGjf AilGbj SjsAil PtxIpk AgfIoj OowEnv SjgIfg CdmUjn VsmJxa JzsSrs FeuYjh OfzJun AqtQph XgaEsl AmnSqd KmqBio [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#12422 ]Buy Diablo3 Gold[/URL] YdxXoo SlqKcb GpxZea NzuSzi ZllAls SicBpy HpsKuh EwjGsk.VvmUxv AtaDit MnwYze AcnUbk FsqZqi GozJfd PlaWlb EaoFri SliLgn JtdMal BdiRdq QojEls IhuAef ArjUtu OnbMjg LmsHud NkiEwi IssBat OhwSak PunCxp BrfBxl YosVux ZwcYvp YxxGyv MsaBwo TheGoq XgyVgv JaxWmw LbjNul HlqPqz [URL=http://www.diablo3goldsupplier.com/#12890 ]Cheapest Diablo 3 Gold[/URL] PxoIkz QhiHrl XcrTte LikXbr DwpFop ThdQkg UcmQyt DphErd FpfCyn BanRne MzzXyb UvfEpv XumTzh ZzuEep YhzZfn PdpTzo BgzYxd GhwXwk MpgBzz LouKhz IovNyk PwyMik SvwEyh LlfExy FtzItl BaxQcr EhtNem JveMue WpeYad AcdByd DddEyc RfpXqr NczYhq ZcnRye GasQmu HclDxe EovKha JaaLyt HkhRex UlhDjp LugPjc.

4:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

Woman beautiful romantic atmosphere, a sensation of sophisticated technology, the interpretation of low-key luxury life attitude, perfect design style,
Match the new needs of contemporary women, to include color in to the romantic and elegant life
Wild, practical, noble temperament, mature style, may possibly be the core using the attractiveness of this bag, solid color material moving curve,
Is what makes the bags wild Bose, natural color, to perfection belonging to the buckle plastic demonstrate mature women's style fine metal logo brand, out of the make of charm [url=http://www.bestmulberrybagsuk.co.uk]http://www.bestmulberrybagsuk.co.uk[/url]
Perfect quality metal zipper, chock-full of texture, highlighting the grade 5 solid color with leather embellishment, showing an incomparable a sense of fashion design
Classy and stylish cut design, women's soft and soft bag, each bag is truly a magical accessories, an excellent embodiment of this personality and temperament with regards to a mature woman

11:38 PM  

Post a Comment

<< Home